Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 176/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. B. w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę W. B. na rok 2008

III SA/Lu 249/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków dla nauczycieli

IV SA/Po 46/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat [...]

II SA/Go 204/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. nr [...] w przedmiocie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, gimnazjum oraz świetlicy szkolnej

IV SA/Gl 783/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie nauczycieli uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

IV SA/Wr 93/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w przedmiocie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

II SA/Ol 933/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kolno w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkan...

II SA/Op 42/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pawłowiczki w przedmiocie wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat łączony

IV SA/Wr 611/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. G. w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską K. G. korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania

IV SA/Wr 193/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie ustalenia na 2007 r. regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska L. jest organem prowadzącym
1   Następne >   +2   6