Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 385/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Z. oraz ustalenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

IV SA/Wr 805/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dziadowa Kłoda w przedmiocie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie

IV SA/Wr 560/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia

IV SA/Wr 294/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy L. na [...] r.