Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 806/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Wisła w przedmiocie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wisła

II OZ 999/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie ustalenia regulaminu wyboru członka Zarządu Powiatu w B.-Z.

II OZ 1025/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w przedmiocie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

III SA/Wr 446/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie regulaminów korzystania z obiektów sportowych gminy G. w zakresie: pkt 1 we fragmencie 'i administrowany jest przez Urząd Gminy G. z siedzibą w G. przy ul. [...]', załącznika Nr 1 do zaskarżonej uchwały oraz pkt 2 we fragmencie 'i administrowany jest przez Urząd Gminy G. z siedzibą w G. przy ul. [...]' załącznika Nr 2 do zaskarżonej uchwały stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w opisanej w...

II OZ 1024/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w przedmiocie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w B.

II OZ 995/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie zmiany uchwały Nr [...] Rady Powiatu w B.-Z. oku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

II SAB/Op 35/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie podjęcia uchwały unieważniającej wybory sołtysa oraz uchwały o przeprowadzeniu ponownych wyborów sołtysa

II SA/Sz 413/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-08-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Łobza

III SA/Łd 118/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odwołania i powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

III SA/Wr 238/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXIII/162/2009 w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Miliczu
1   Następne >   +2   +5   +10   63