Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 720/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

IV SA/Po 1059/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie przyjęcia do realizacji inwestycji 'Kanalizacja sanitarna bez przyłączy dla Gminy O.', stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 1555/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 680/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo

II SA/Łd 193/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brzeziny w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeziny

I SA/Kr 24/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Racławice, w sprawie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli, nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Racławice, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części załącznika Nr 1 oznaczonego 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, n...

I SA/Ke 363/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stopnica w przedmiocie zmiany wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny

II SA/Łd 1138/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

I SA/Kr 16/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Charsznica, w przedmiocie określenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

III SA/Łd 290/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu P. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w P.
1   Następne >   +2   +5   +10   100