Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Sz 442/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie zmian w statucie [...] Centrum Kultury

IV SA/Wr 294/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy L. na [...] r.

IV SA/Wr 406/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu powiatu w L. z dnia [....] r. nr [...] w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora [...] Liceum Ogólnokształcącego w L.

II SA/Rz 524/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia T. Banku Żywności