Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 418/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej

IV SA/Po 403/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

IV SA/Gl 783/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie nauczycieli uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

VIII SA/Wa 111/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie uchwały Rady Gminy w C. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie C.

IV SA/Wr 81/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Gl 1037/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami

II SA/Op 404/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II OSK 1582/12 - Wyrok NSA z 2012-08-01

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały , nr IV/11/2010 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmio...

II SA/Bk 440/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

IV SA/Wr 7/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
1   Następne >   2