Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 719/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łękawica w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność punktu 1 i punktu 3 ustęp 5 lit. e rozdziału II oraz punktu 4 rozdziału III załącznika do zaskarżonej uchwały i określa, że w tym zakresie zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

III SA/Łd 429/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w R.

II SA/Op 33/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-22

Skarga H. D. na Burmistrza [...] w przedmiocie skargi w trybie działu VIII K.p.a.

II SA/Ol 418/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej

II SA/Bd 540/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie regulaminu organizacyjnego

II SA/Sz 442/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie zmian w statucie [...] Centrum Kultury

II SA/Go 428/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazw ulic, placów i osiedli

III SA/Lu 340/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie

IV SA/Po 608/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ogłoszenia konkursu

II SA/Go 234/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I. wyroku.
1   Następne >   +2   +5   +10   25