Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 408/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-04

Sprawa ze skargi R. T. na zarządzenie Burmistrza S. w przedmiocie powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w S. oraz regulaminu pracy komisji

IV SA/Po 639/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Bd 999/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność w całości zaskarżonej uchwały.

II SA/Ol 56/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność § ...ust. ..., ..., ..., § ...ust. ... oraz § ... ust. ... i ... zaskarżonej ustawy.

III SA/Kr 1127/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania