Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

I SA/Kr 1914/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych -

I SA/Wr 262/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Miasta B. nr [...]

I SA/Wr 263/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Prezydenta Miasta B. nr [...]

II GSK 97/06 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie dotacji z budżetu powiatu

II GSK 98/06 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie dotacji z budżetu powiatu

I SA/Kr 399/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnowa, w przedmiocie udzielenia dotacji

II GSK 204/11 - Wyrok NSA z 2012-03-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie dotacji dla placówek oświatowych

I SA/Po 298/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-22

skarg [...] na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie budżetu Miasta [...] na 2014 rok

I SA/Bd 1026/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-16

Sprawa ze skargi Miejskiego Centrum Kultury w A. w przedmiocie grzywny na niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy o sygn. akt I SA/Bd 498/10 przez Regionalną Izbę Obrachunkową w B.
1   Następne >   +2   +5   +10   12