Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1056/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

I SA/Ke 368/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-24

Sprawa ze skargi Gminy Dwikozy na informację Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie nieuwzględnienia protestu na odrzucenie wniosku

I SA/Ke 440/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-24

Sprawa ze skargi Gminy Staszów na informację Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie nieuwzględnienia protestu na odrzucenie wniosku