Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 333/88 - Wyrok NSA z 1988-06-16

Skarga Lucjana D. na decyzję Głównego Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta i Gminy w Ł., a także