Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

OW 71/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku NSA w Warszawie w przedmiocie wyborów organów sołectwa oraz wezwania do usunięcia naruszenia prawa

FZ 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług

OW 56/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-01

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

OW 64/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

OW 76/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OW 60/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-05

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

OW 86/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-26

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego

OW 68/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów i ustanowienie adwokata do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych

OW 75/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-26

Wniosek o przyznanie częściowo prawa pomocy - ustanowienie adwokata z urzędu od wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w przedmiocie choroby zawodowej

OW 82/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie o wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie w przedmiocie doprowadzenia lokalu do stanu zgodnego z prawem
1   Następne >   2