Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1609/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Po 490/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-03

Wniosek w przedmiocie kary za usunięcie drzew bez zezwolenia

IV SA/Wa 9/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 887/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opinii

II SA/Gl 604/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-20

Skarga A. S. na decyzję SKO w B. w przedmiocie nałożenia obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

IV SA/Wa 662/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym tj. zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 200 zł. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnej za usuniecie drzew bez wymaganego zezwolenia

IV SA/Wa 564/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II SA/Łd 854/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 580/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

IV SA/Wa 1167/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia obowiązku zagospodarowania odpadów
1   Następne >   +2   +5   +10   36