Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Lu 811/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za lipiec 2010 r.

II SAB/Lu 529/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie zasiłku celowego

II SAB/Lu 422/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wniosku dotyczącego pomocy na dożywianie w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Lu 411/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie wniosku w sprawie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 511/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wniosku w sprawie zasiłku stałego w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Lu 515/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wniosku w sprawie zasiłku celowego w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

I SA/Lu 518/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku od gier za luty 2011 r.

I SA/Lu 506/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie podatku od gier za luty 2010 r.

III SA/Lu 537/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

III SA/Lu 145/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2005 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   18