Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol

II SA/Op 31/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-25

Skarga R. T. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środka zastępczego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

I SA/Op 867/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za grudzień 2009 r.,

I SA/Op 280/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003r. wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

I SO/Op 14/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu Nr [...],

I SA/Op 179/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004r.

II SO/Op 2/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie zasiłku celowego

I SA/Op 301/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-19

Wniosek w przedmiocie podatku od spadków i darowizn,

I SA/Op 512/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące luty

II SA/Op 481/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-14

Skarga S. L. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy wymeldowania wniosku uczestnika postępowania M. M. o przyznanie prawa pomocy w całości

I SA/Op 88/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji utrzymującej w mocy decyzję ustalającą podatek od nieruchomości na 2000 r.,
1   Następne >   +2   +5   +10   100