Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 1775/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji

II SAB/Wa 931/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SO/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku D. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

VII SA/Wa 424/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Wr 109/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

VII SA/Wa 2063/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] znak: [...]

II SAB/Ol 15/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-21

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Gd 12/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z ich skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego

I OZ 16/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych sygn. akt II SAB/Sz 71/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

VII SA/Wa 561/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 561/10 ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100