Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 413/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w formie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2749/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenie na realizację inwestycji

V SA/Wa 3070/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu dofinansowania ze środków unijnych

I SA/Wa 2734/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 62/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

II GZ 204/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie rozpatrzenia protestu

V SA/Wa 3214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 431/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Skarga I. D. i J. D. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa

IV SA/Wa 55/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 421/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skarg M. S. i W. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   11