Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Rz 515/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wydania nakazu weterynaryjnego

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-02-14

Skarga R.K. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki

II SA/Wr 161/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe

II SA/Ol 737/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-29

Skarga R.K. na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie warunków weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka

II SA/Ol 737/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-06

Wniosek w przedmiocie warunków weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z ich skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z ich skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Wr 235/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wr 157/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe

II SA/Wr 155/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję D.Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie opłaty za czynności urzędowe
1   Następne >   +2   +5   8