Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 958/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

IV SA/Wr 682/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wskazanej treści

II OZ 905/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi J. J. na decyzj...

III SA/Kr 1211/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Wr 612/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej

II SA/Bd 1447/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-19

Skarga R. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II OZ 1043/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ke 42/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   8