Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 314/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej z tytułu rozbudowy budynku gospodarczego

II SA/Gl 28/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-14

Sprawa ze skargi M. H. na Gminę S. na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego - adwokata G.I. o przyznanie na jego rzecz kosztów sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

II OZ 1310/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

VII SO/Wa 27/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z pozwu W. O. o odszkodowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SA/Po 122/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

IV SA/Po 20/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję W. Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Po 219/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wyłączenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu p. od załatwienia sprawy

IV SA/Po 1082/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-03

Skarga na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania

II SAB/Łd 125/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] w przedmiocie samowoli budowlanej
1   Następne >   +2   +5   +10   22