Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 2749/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenie na realizację inwestycji

VII SA/Wa 2890/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VII SA/Wa 935/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 111/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1074/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

VII SA/Wa 929/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1474/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 1474/11 ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

VII SA/Wa 1586/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 1586/11 ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 1074/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II OZ 1012/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   +2   5