Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1775/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji

II SA/Łd 90/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie obowiązku przedłożenia oceny technicznej budynku gospodarczego

II SA/Go 653/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Po 931/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-03

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Wr 804/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie stwierdzenia wykonania nałożonego obowiązku

IV SA/Po 92/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ol 130/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania rozbudowy budynku

VII SA/Wa 424/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Wr 109/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

VII SA/Wa 2063/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] znak: [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100