Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Po 69/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-18

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za poszczególne miesiące 2009 roku;

II GZ 120/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta L.

II GZ 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi H. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA

III SA/Kr 557/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta

II GZ 119/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta L.

III SA/Gd 27/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę

I SA/Bk 127/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawkami tej opłaty

I SA/Bk 127/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

III SA/Gd 143/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie wymiaru opłaty za ogród

III SA/Kr 1319/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-23

Wniosek w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   36