Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Gd 521/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 821/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

III SA/Wr 304/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 254/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr SO. VIII - 3 CZ/5110/26 /05 w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1137/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku W. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

III SA/Gd 206/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 492/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

III SA/Wr 266/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję W D w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Gd 269/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu na pobyt czasowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100