Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 202/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II SA/Wr 20/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Wr 51/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-24

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Lu 497/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 953/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

III SA/Kr 1851/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 944/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg E. D. na postanowienie Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia chybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   31