Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji;

II GZ 111/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji

II SAB/Ol 17/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-25

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody w sprawie wydobywania kopaliny na terenie obszarów chronionych

II SA/Po 146/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Wr 152/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J G w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej na skutek sprzeciwu skarżącego od punktu 2 postanowienia z dnia [...] r.

VI SA/Wa 2021/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej granice obszaru górniczego

II GZ 724/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

III SA/Po 415/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Bk 119/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa

II GZ 203/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W.-M. , Nr [...] w przedmiocie opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin bez koncesji
1   Następne >   +2   +5   +10   22