Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bk 480/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Lu 69/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta J. w przedmiocie sprzedaży działki w drodze przetargowej

II SAB/Bk 40/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bk 53/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-22

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o podziale nieruchomości

II SAB/Wr 37/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na Burmistrza P. w przedmiocie nie wydania decyzji w przedmiocie nieaktualności decyzji z dnia [...] stanowiącej o wytypowaniu skarżącego na nabywcę nieruchomości w trybie bezprzetargowym

II SA/Bk 457/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. B. na czynność Burmistrza S. w przedmiocie pozostawienia podania o podział nieruchomości bez rozpoznania

II SA/Sz 172/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na zarządzenie Burmistrza [...] Nr [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

II SO/Gd 8/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej wniosku o wymierzenie grzywny organowi w przedmiocie nieprzekazania skargi dotyczącej rekompensaty za pomniejszenie udziałów w nieruchomości

II SA/Bk 457/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie pozostawienia podania o podział nieruchomości bez rozpoznania
1   Następne >   +2   4