Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1385/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SAB/Wa 184/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 915/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II GZ 68/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 208/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-08

Skarga J. W. i J. W. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 353/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania

I SA/Wa 321/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 571/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego, adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej post...
1   Następne >   3