Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1385/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SAB/Wa 184/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 704/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania