Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 208/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-08

Skarga J. W. i J. W. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 505/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 526/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 526/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 743/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 823/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji