Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 316/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

Skarga W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste

I SA/Wa 1986/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji