Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 145/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Skarga Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

I OZ 343/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 9 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 352/14 o odrzuceniu sprzeciwu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z [...] marca 2014 r. NR [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Wr 352/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny sprzedaży nieruchomości

I OZ 779/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku A.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia , Nr LV/1388/14 w przedmiocie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny sprzedaży nieruchomości

I SA/Wa 192/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi W. M. na Radę [...] w przedmiocie zasad wydzierżawiania terenów i lokali użytkowych

I SA/Wa 736/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych

II SA/Wr 352/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-26

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Wr 352/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny sprzedaży nieruchomości

I SAB/Wa 162/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo