Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 395/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 831/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 687/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 687/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 540/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych