Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1184/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Ich skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1114/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości

II SA/Sz 97/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1099/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-12-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1184/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Ich skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1114/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości

II SA/Sz 575/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 575/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 97/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej