Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 473/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na pismo Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

I SA/Wa 1722/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Ke 20/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na pismo Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-23

Skarga T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SA/Rz 652/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-17

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Wr 734/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-27

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

II SA/Wr 735/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

II SA/Bd 604/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego postanowił zwolnić od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   17