Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 1308/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie zrzeczenia się nieruchomości

II SA/Gl 79/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie scalenia gruntów na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Lu 205/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Op 61/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Wr 243/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. S. i W. S. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania 'wniosku o sprostowanie decyzji Wojewody D. z uzasadnieniem

II SA/Wr 89/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Gl 79/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie scalenia gruntów w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Kr 1237/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1238/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1236/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   2