Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 750/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Wr 710/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Go 69/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Kr 894/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-10

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 895/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-10

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 893/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-16

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 32/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Kr 894/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 32/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Kr 895/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak: [...] przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2