Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 482/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 483/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 256/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

Skarga T. M. i J. M. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 3326/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 1569/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia