Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 450/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za [...] r.

I SA/Gl 1336/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od posiadania psa

I SA/Gl 170/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Gl 597/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Gl 618/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Gl 785/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Go 1256/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok

I SA/Go 246/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-13

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty, sierpień, wrzesień i grudzień 2000 roku postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy.

I SA/Go 822/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-22

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego za 2001 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy.

I SA/Go 850/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-05

Wniosek w przedmiocie długu celnego, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego postanowił:
1   Następne >   +2   +5   +10   71