Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 1105/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SA/Gl 1106/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SA/Gl 1233/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosków skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Gl 1235/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w kwestii wniosków skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Ke 526/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-01-08

Skarga T. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

I SA/Gd 888/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-08

Skarga M.M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Gd 1553/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych

I SA/Go 71/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

I SA/Go 410/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-09

Skarga K.K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za wrzesień 2014 r. wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Ol 789/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-10

Skarga B.P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100