Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Kr 1304/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za czerwiec 2012 r.

I SA/Kr 1305/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2012 r.

III SA/Po 622/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wymiaru podatku rolnego i leśnego za rok 2008

I SA/Łd 876/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej

I SA/Op 867/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za grudzień 2009 r.,

III SA/Wa 1389/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2009 r.

I SA/Lu 436/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 rok

I SA/Wr 2196/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy połączenia spraw w postępowaniu odwoławczym dotyczących decyzji odmawiających stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier

III SA/Wa 2088/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za kwiecień 2011 r.

I SA/Kr 1296/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-12

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za październik 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100