Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Bd 721/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na akt S.R. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanowił ustanowić adwokata

I SA/Bd 721/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na akt Starosty R. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanowił: zwolnić od kosztów sądowych

I SA/Bd 517/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. H. na czynność S. B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy

I SA/Bd 517/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-28

Skarga R. H. na czynność S. B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SAB/Gl 5/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty R. w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SAB/Gl 5/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwolnienia z opłaty sądowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej