Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Sz 129/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wznowienia granic

II SA/Sz 708/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Sz 566/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz przyznanie radcy prawnego w sprawie ze skargi G. C. i B. K. na działanie Wójta Gminy . w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Sz 130/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie wznowienia granic

II SA/Sz 1202/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakończenia postępowania rozgraniczeniowego