Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bd 1188/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym na pismo Burmistrza K. w przedmiocie zwrotu kosztów wykonania zastępczego polegającego na usunięciu odpadów z nieruchomości postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Gl 887/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-31

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie Burmistrza P. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sadowych

II SA/Łd 801/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie nieuznania pisma za skargę

II SA/Gl 887/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-05

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie Burmistrza P. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 887/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 887/12

II SAB/Gl 2/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta K. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Łd 801/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie nieuznania pisma za skargę

II SAB/Op 83/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie udostępnienia akt sprawy dotyczącej sprawdzenia sposobu wypełnienia obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

II SAB/Wr 10/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta C. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SAB/Op 115/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie sprawdzenia sposobu wypełniania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
1   Następne >   2