Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 582/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 497/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Środowiska w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 1269/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1269/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia

II OZ 848/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] na informację Ministra Środowiska w przedmiocie świadectw kwalifikacji

IV SA/Wa 277/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 664/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na odłowienie traszki grzebieniastej

IV SA/Wa 1591/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania przyznaje adwokatowi A. M. ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł, powiększoną o kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) stanowiącą równowartość kwoty podat...

IV SA/Wa 741/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Skarga Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w G. na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II OZ 41/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   7