Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Po 22/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów

I OZ 1159/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr [...], w przedmiocie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

III SA/Kr 643/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie przyznania zapomogi losowej

II SA/Rz 66/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na postanowienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia indeksu

III SA/Kr 305/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego

I OZ 205/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

III SA/Kr 210/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia doktoranckie

III SA/Kr 755/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

I OZ 421/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nr 96/XIV/2011 w przedmiocie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawi...

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100