Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 1387/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 235/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 250/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie Nr SKO. 0073/495/LI/2005 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

IV SA/Wa 2280/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 686/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji

II SA/Kr 1771/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Rz 196/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Rz 721/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Gd 657/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów

IV SA/Po 209/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100