Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 378/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 82/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 76/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Koszalina w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek wniesienia przez skarżącą sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego

II SA/Sz 1227/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Ich skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 76/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie z Jej skargi na uchwałę Nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Koszalina w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 1394/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Ich skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Sz 1258/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 1258/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 181/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLV/381/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec

II SA/Sz 434/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Ich skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   2