Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 869/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważ...