Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 942/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 280/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Skarga Stowarzyszenia F. w B. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 780/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie skargi J. S. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

IV SA/Wa 807/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1162/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1326/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1530/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie skargi J. S. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skarg F. M., J. S., Z. B., B. B., E. G. i W. G., S. P., S. S. i L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 2045/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   3